ارزیابی عملکرد

اهداف

الف- نظارت بر عملکرد انجمن های دارای مجوز فعالیت از کمیسیون انجمن‌های علمی ایران

ب- سنجش کیفیت عملکرد انجمن ها و توانایی شاخص های ارزیابی در نشان دادن کیفیت عملکرد انجمن ها

ج- شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف ایجاد هماهنگی دستیابی به زبان مشترک و فراهم آوردن زمینه مشارکت فعال انجمن ها


تعاریف و مراجع‌‌‌‌‌‌‌

 

 

تعداد بازدید:۳۵۱