راهنمای تاسیس

در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین‌نامه مذکور بوضوح بیان شده‌است، دستورالعمل زیر اجرا می‌گردد:


شرایط تاسیس انجمن

الف – تعداد اعضاء هیأت مؤسس حداقل ۱۰ نفر باشند (با ترکیب ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)

ب – اعضا هیأت مؤسس افراد شناخته شده هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و متخصصین دستگاه‌های اجرایی، در رشته مورد نظر باشند.

ج- به منظور مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن‌ها، اعضا هیأت مؤسس نبایستی از یک دانشگاه، یا یک مؤسسه پژوهشی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند. (از هر دانشگاه بیش از ۲ نفر نباشند)


نحوه رسیدگی

الف – دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند.

ب – چنانچه چند گروه، متقاضی تأسیس یک انجمن همنام باشند، تاریخ ثبت تقاضا دردبیرخانه کمیسیون ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد


مدارک مورد نیاز

مرحله اول:

 1. نامه درخواست تأسیس انجمن (نام انجمن مشخص باشد)
 2. تکمیل و ارسال فرم خلاصه وضعیت (فرم شماره ۱)

توجه: درصورت تائید مرحله فوق مدارک مرحله دوم ارسال شود.

مرحله دوم:

 1. تکمیل و ارسال فرم ۲ و فرم ۳
 2. تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه اعضاء هیئت مؤسس با امضا موسسین (فرم شماره ۴)
 3. تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه مشخصات فردی اعضاء هیأت مؤسس (فرم شماره ۵)
 4. ارائه خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیأت مؤسس ( C.V )
 5. ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی
 6. ارائه آخرین حکم کارگزینی
 7. ارائه مدارکی از انجمن‌های مشابه بین‌المللی در صورت وجود
 8. ارائه فهرست افراد شاخص موجود در زمینه فعالیت انجمن
 9. تهیه و تنظیم اساسنامه بعد از اخذ مجوز از کمیسیون (اساسنامه نمونه انجمن‌های علمی)، (اساسنامه نمونه اتحادیه انجمن‌های علمی)

توجه: اساسنامه باید در ۳ نسخه اصلی تهیه شود و تمام صفحات آن را اعضا هیأت مؤسس امضا کنند. بنابراین توصیه می‌شود پس از تکمیل اساسنامه، یک نمونه از آن را برای بررسی اولیه به دفتر کمیسیون انجمن‌های علمی ارائه فرمائید.

 

تعداد بازدید:۴۶۸۷