راهنمای تاسیس

تعداد بازدید:۸۲۴۹

در اجرای ماده ۳ آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده ۴ مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور فراهم ساختن تسهیلات لازم برای صدور مجوز تأسیس انجمن‌های علمی و نیز تدوین ضوابطی که در آیین‌نامه مذکور بوضوح بیان شده‌است، دستورالعمل زیر اجرا می‌گردد:


شرایط تاسیس انجمن

الف – تعداد اعضاء هیأت مؤسس حداقل ۱۰ نفر باشند (با ترکیب ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)

ب – اعضا هیأت مؤسس افراد شناخته شده هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و متخصصین دستگاه‌های اجرایی، در رشته مورد نظر باشند.

ج- به منظور مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن‌ها، اعضا هیأت مؤسس نبایستی از یک دانشگاه، یا یک مؤسسه پژوهشی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند. (از هر دانشگاه بیش از ۲ نفر نباشند)


نحوه رسیدگی

الف – دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند.

ب – چنانچه چند گروه، متقاضی تأسیس یک انجمن همنام باشند، تاریخ ثبت تقاضا دردبیرخانه کمیسیون ملاک رسیدگی قرار می‌گیرد.

ج- تاریخ ثبت تقاصا، از زمان ارسال مدارک به آدرس پست الکترونیک دایره صدور مجوز محاسبه می گردد.


مراحل تاسیس انجمن

مرحله اول:  بررسی و ثبت در دبیرخانه کمیسیون انجمن

نحوه رسیدگی

  • دبیرخانه کمیسیون براساس اولویت دریافت تقاضاهای تأسیس اقدام به رسیدگی می‌کند.
  • در صورت درخواست تأسیس یک انجمن همنام بصورت همزمان توسط چند گروه، تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیسیون ملاک بررسی قرار می‌گیرد.
  • کلیه مدارک تنها در قالب فایل الکترونیک به دبیرخانه تحویل گردد.
  • تاریخ ثبت تقاصا، از زمان ارسال مدارک به دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی ایران محاسبه می‌گردد.

مرحله دوم: بررسی در کمیته تخصصی

مطابق با ماده 5، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران کلیه درخواست ها در کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مرحله سوم: بررسی در جلسه کمیسون

مطابق با ماده 5، شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون انجمن‌های علمی ایران کلیه درخواست ها پس از بررسی در کمیته‌های تخصصی، جهت تصمیم گیری نهایی به در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

  1. تکمیل و ارسال فرم صورتجلسه اعضاء هیئت مؤسس با امضا موسسین
  2. ارسال خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیأت مؤسس (C.V)
  3. ارائه آخرین حکم کارگزینی

 مرحله نهایی: تدوین و تصویب اساسنامه انجمن

تهیه و تنظیم اساسنامه بعد از اخذ مجوز از کمیسیون (اساسنامه نمونه انجمن‌های علمی)، (اساسنامه نمونه اتحادیه انجمن‌های علمی)

توجه: اساسنامه در ۳ نسخه اصلی تهیه شود و تمام صفحات آن را اعضا هیأت مؤسس امضا کنند. بنابراین توصیه می‌شود پس از تکمیل اساسنامه، یک نمونه از آن را برای بررسی اولیه به دفتر کمیسیون انجمن‌های علمی ارائه فرمائید.