اخبار برگزیده

وزیر علوم در نشست دیپلماسی علمی و فناوری بیان کرد:

بایدها، نبایدها و پیامدهای دیپلماسی علمی و فناوری

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: موفقیت در عرصه دیپلماسی علمی و فناوری، موفقیت بیشتر در دیپلماسی عمومی، رشد علم و فناوری در دانشگاه‌ها و امنیت پایدار کشور را به دنبال دارد.

ادامه مطلب