صدور گواهینامه‌ اولین دوره کارگاه های انجمن های علمی ایران

تعداد بازدید:۳۱۳

با عنایت به اتمام اولین دوره کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی، گواهینامه های این کارگاه ها از طریق این لینک قابل دسترسی است.

بنا بر اعلام قبلی، امتیاز حضور هیات مدیره انجمن های علمی در ارزیابی عملکرد سال 1398 لحاظ خواهد شد و برای محاسبه این امتیاز نیاز به ارسال مدارک به کمیسیون نمی باشد.

لازم به ذکر است که اولین دوره از کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی ایران در دی ماه سال 1398 آغاز شد، لیکن به دلیل شیوع بیماری همه گیر کرونا متوقف شد. با توجه به درخواست مکرر انجمن‌های علمی مبنی بر ادامه برگزاری کارگاه‌ها، پس از بررسی‌های انجام شده، ادامه کارگاه‌ها بصورت مجازی برگزار و در قالب دو جلسه 4 ساعته برگزار گشت.

لازم به ذکر است که عناوین قید شده در گواهینامه، بر اساس عناوین ثبت شده در زمان ثبت نام توسط فرد است. همچنین سمت شرکت کنندگان در کارگاه بر اساس مسئولیت ایشان «در زمان برگزاری کارگاه» قید شده است.

در صورت نیاز به اصلاح در هریک از موارد بالا، موارد را از طریق ادرس ای میل isacmsrt2@gmail.com به کمیسیون اطلاع رسانی فرمایید.


نظر شما :