برگزاری مجمع انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان علامه طباطبائی

تعداد بازدید:۲۵۹
مجمع انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان علامه طباطبائی در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ با حضور اکثریت نمایندگان انجمن های فعال مستقر در ساختمان علامه برگزار شد.
برگزاری مجمع انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان علامه طباطبائی

مجمع انجمن‌های علمی مستقر در ساختمان علامه طباطبائی مطابق دستورالعمل اجرایی مدیریت محل اداری انجمن‌های مذکور برگزار شد. این مجمع طبق دعوت قبلی کمسیون انجمن های علمی ایران در روز چهارشنبه مورخ ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ از ساعت14:30 لغایت 17با حضور اکثریت نمایندگان (26 نماینده از تعداد 38 انجمن مستقر فعال) انجمن‌های مستقر در ساختمان علامه، در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید.

پیش از این، دستورالعمل اجرایی فوق الذکر در جلسه مورخ 5/9/98 به اطلاع انجمن‌های مستقر رسانده و از هریک از انجمن ها خواسته شده بود نظرات خود را درخصوص مفاد این دستورالعمل به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. همچینن به درخواست برخی از انجمن های علمی و موافقت دبیر کمیسیون انجمن های علمی، مقرر شده بود که هیات مدیره منتخب از انجمن های مستقر در ساختمان علامه، مدیریت امور اداری انجمن های مستقر در این ساختمان را بر عهده گیرند.

لذا، در مجمع روز 21/3/99 انتخابات هیات مدیره با حضور 25 نفر از نمایندگان انجمن های مستقر در ساختمان علامه برگزار شد. نتایج رای گیری به شرح ذیل مورد تایید نماینده کمیسیون قرار گرفت:

  1. جناب آقای دکتر صبوری (انجمن روابط بین‌الملل)، عضو اصلی
  2. سرکار خانم دکتر حشمت خلیفه سلطانی (انجمن مدیریت بهره وری) ، عضو اصلی
  3. جناب آقای دکتر حمیدی (انجمن مطالعات جهانی شدن)، عضو اصلی
  4. خانم دکتر سیمیاریان (انجمن روانشناسی)، عضو علی‌البدل
  5. آقای شریفی (انجمن ترویج زبان و ادب فارسی)، عضو علی‌البدل
  6. آقای دکتر ایگدری (انجمن آبخیزداری)، بازرس اصلی
  7. مهندس باباپور (انجمن آزمون‌های غیرمخرب)،بازرس علی‌البدل

 


نظر شما :