با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن های علمی

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت انجمن های علمی ایران

تعداد بازدید:۳۰۶
کارگاه مدیریت عمومی انجمن های علمی، ​​​​​​​دومین کارگاه آموزشی از سلسله کارگاه های آموزشی ویژه انجمن های علمی ایران برگزار شد.
برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت انجمن های علمی ایران

دومین کارگاه آموزشی از سلسله کارگاه‌های آموزشی ویژه انجمن‌های علمی ایران برگزار شد. این کارگاه با عنوان مدیریت عمومی انجمن های علمی ایران در روز چهارشنبه 23/11/98 با حضور اعضاء هیات مدیره انجمن‌های علمی ایران برگزار شد.

در این کارگاه دکتر صدیقه صائمیان از اعضاء هیات مدیره انجمن مدیریت ایران و ریاست اتحادیه فناوری، نوآوری و تجاری سازی به تدریس و انتقال تجربه در موضوعاتی نظیر: مدیریت انجمن های علمی، تدوین چشم انداز و ماموریت انجمن ها، جلب مشارکت اعضاء، توسعه فعالیت های ملی، گسترش فعالیت های علمی و ترویجی انجمن های علمی پرداخت.

 

کلید واژه ها: کارگاه آموزشی


نظر شما :