استفاده از دانش و توانمندی انجمن‌های علمی ایران در تدوین گزارش ملی سیلاب‌ها

تعداد بازدید:۵۴۰
دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها طی نامه‌ای از انجمن‌های علمی دعوت نمود که پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص گزارش ملی سیلاب‌ها ارائه دهند.

دکتر محمود نیلی احمدآبادی طی نامه‌ای به ریاست کمیسیون انجمن‌های علمی، ضمن ارسال نسخه‌ای از گزارش ملی سیلاب‌ها، از انجمن های علمی دعوت نمود که پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص این گزارش ارائه دهند.

رئیس هیات ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها در بخشی از نامه خود بر بهره‌مندی از تجربیات و نظرات تخصصی نهادهای علمی در تدوین و نهایی‌سازی گزارش ملی سیلاب‌ها تاکید نمود. وی همچنین به این نکته اشاره نمود که این گزارش، صرفا به صورت خبری به شرح ماوقع، تحلیل، ارزیابی، آسیب شناسی و درس آموخته ها و راهکارهای پیش‌رو پرداخته است.

دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران ضمن ارسال نسخه ای از این گزارش برای انجمن های فعال و مرتبط به حوزه های ذکر شده در گزارش، از انجمن های علمی درخواست نمود که با در نظر گرفتن بازه زمانی تعیین شده در نامه، نظرات خود را تاریخ 98/7/8 به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

کلید واژه ها: سیل سیلاب


نظر شما :