طی نامه‌ای به روسای انجمن‌های علمی ایران صورت گرفت:

درخواست ارسال چالش‌های موجود انجمن‌ها در حوزه ثبت به دبیرخانه کمیسیون

تعداد بازدید:۴۵۷
دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران طی نامه‌ای از کلیه انجمن‌ها درخواست کرد که چالش‌های خود در حوزه ثبت به دبیرخانه کمیسیون ارسال کنند.

دبیر کمیسیون انجمن‌های علمی ایران طی نامه‌ای مورخ 1398/4/30 از کلیه انجمن‌هادرخواست کرد که چالش‌های خود را در حوزه ثبت و در مواجه با سازمان ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری برای دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

ایشان در بخشی از این نامه با اشاره به ضرورت تسهیل و تسریع در فعالیت‌های انجمن‌های علمی ایران اذعان کرد: کمیسیون انجمن‌های علمی ایران تسهیل و تسریع در فعالیت‌های انجمن‌های علمی را مهم‌ترین وظیفه خود می‌داند. لذا با توجه چالش‌های فعلی انجمن‌های علمی در خصوص تعامل با سازمان ثبت شرکت‌ها، کمیسیون انجمن‌های علمی در نظر دارد که مذاکراتی را با این سازمان انجام دهد.

لذا از کلیه انجمن‌های علمی درخواست می‌گردد که چالش‌های خود را در این خصوص جهت بهره‌برداری و مذاکرات آتی حداکثر تا تاریخ 1398/5/10 به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

برای مشاهده تصویر نامه اینجا را کلیک کنید

 

کلید واژه ها: اقدامات کمیسیون ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری


نظر شما :