صدور مجوز فعالیت برای سه انجمن در گروه بین‌رشته‌ای و یک انجمن در گروه علوم‌انسانی

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۱۱ کمیسیون انجمن های علمی اخبار صدور مجوز
تعداد بازدید:۷۶۱
کمیسیون انجمن های علمی ایران با درخواست صدور مجوز برای سه انجمن در گروه بین رشته ای و یک انجمن در گروه علوم انسانی موافقت نمود.
صدور مجوز فعالیت برای سه انجمن در گروه بین‌رشته‌ای و یک انجمن در گروه علوم‌انسانی

 

کمیسیون انجمن های علمی ایران با درخواست صدور مجوز برای سه انجمن در گروه بین رشته ای و یک انجمن در گروه علوم انسانی موافقت نمود. عنوان و گروه انجمن های ثبت شده به شرح زیر است:

 

حقوق کودک ایران

علوم انسانی

مشارکت عمومی و خصوصی

بین رشته ای

زیست شناسی سامانه ها

بین رشته ای

بیورزونانس سامانه ها

بین رشته ای

       
       
       
       

کلید واژه ها: صدور مجوز کمیسیون انجمن‌های علمی انجمن های تازه تاسیس


نظر شما :