تغییر نام انجمن پویاشناسی سامانه‌های ایران به «پویا‌شناسی سیستم‌‌های ایران»

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۱:۵۲ کمیسیون انجمن های علمی
تعداد بازدید:۳۷۳
کمیسیون انجمن‌های علمی پس از بررسی درخواست تغییر نام انجمن پویاشناسی سامانه‌های ایران، با تغییر نام این انجمن به «پویا‌شناسی سیستم‌‌های ایران» موافقت نمود.
تغییر نام انجمن پویاشناسی سامانه‌های ایران به «پویا‌شناسی سیستم‌‌های ایران»

کمیسیون انجمن‌های علمی پس از بررسی درخواست تغییر نام انجمن پویاشناسی سامانه‌های ایران، با تغییر نام به «پویا‌شناسی سیستم‌‌های ایران» موافقت نمود.

این انجمن در سال ۱۳۹۳ زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دسته بندی بین رشته ای فعالیت خود را آغاز نمود.

کلید واژه ها: تغییر نام انجمن کمیسیون انجمن های علمی ایران انجمن های علمی


نظر شما :