آغاز ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی در سال ۱۳۹۸

تعداد بازدید:۲۰۵۶

پیرو فراخوان و اطلاع رسانی در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی در اسفند ماه سال ۱۳۹۷، دبیر محترم کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، جناب آقای دکتر محمد جلالی طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴/‏۰۱/‏۹۸‬ جزئیات ارزیابی عملکرد انجمن‌های علمی ایران در سال ۱۳۹۸ اعلام نمود.

بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در نامه ارسال شده به ریاست محترم هئیت مدیره انجمن، انجمن‌های علمی می‌توانند گزارش عملکرد انجمن خود را به همراه مستندات حداکثر تا تاریخ ۰۱/‏۰۴/‏۱۳۹۸‬ جهت بررسی به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که کلیه انجمن‌ها ملزم هستند نسخه چاپی فرم مذکور، به همراه لوح فشرده فایل الکترونیکی اظهارنامه تکمیل شده و مستندات مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۷ به انضمام نامه ریاست محترم انجمن به دبیرخانه کمیسیون تحویل دهند. همچنین کلیه انجمن‌های علمی می‌بایست در تکمیل و پاسخ به سوالات فرم اظهارنامه، موارد ذیل را مدنظر قرار دهند:

  1. از ذکر جملاتی مانند (در مستندات موجود است / به پیوست) خودداری شود و پاسخ‌های سوالات با توضیحات کامل ارائه گردد. به سوالاتی که ناقص تکمیل شده باشد و به نام انجمن نباشد امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
  2. مستندات به صورت رسمی و قانونی (صورتجلسات امضا شده، تصویر انجام فعالیت در پایگاه اینترنتی، خبرنامه انجمن، خبرگزاری ها و یا دیگر مراجع معتبر) ارائه شود.
  3. به انجمن‌هایی که اطلاعات خود را (به غیر از اظهارنامه مالیاتی که زمان ارائه آن تیرماه می‌باشد) در یک مرحله و مطابق زمان مشخص شده ارسال نمایند، ۲۰ امتیاز اضافه می گردد.
  4. انجمن‌هایی که اطلاعات خود را بعد از زمان فوق الذکر ارسال نمایند ۱۰% از امتیاز نهایی کسر خواهد شد.

انجمن‌های علمی می‌توانند جهت آگاهی از سنجه های بررسی، شرایط و نحوه امتیازدهی، دریافت و تکمیل فرم ارزیابی به بخش ارزیابی مراجعه نمایند.

کلید واژه ها: ارزیابی عملکرد کمیسیون انجمن‌های علمی انجمن‌های علمی


نظر شما :