با پیگیری موثر شورای انجمن های علمی ایران

تسهیل در انجام فرآیندهای مالیاتی انجمن های علمی

۰۷ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۴:۱۵ انجمن های علمی اقدامات کمیسیون
تعداد بازدید:۱۴۱۶
با پیگیری موثر شورای انجمن های علمی ایران به منظور رفع مشکلات مالیاتی انجمن‌های‌علمی، سازمان امور مالیاتی، بخشنامه «رسیدگی‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن‌های علمی» را ابلاغ کرد

‌‌‌‌‌‌‌این بخش نامه که توسط ریاست سازمان امور مالیاتی کشور، سید کامل تقوی نژاد ابلاغ شده است، در قالب ۴ بند سئوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی انجمن‌های علمی را بررسی نموده است:

۱- نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضای آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می شود، از پرداخت مالیات معاف / مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می باشد بنابر این ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این گونه مودیان که در موعد مقرر تسلیم می گردد حق المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد.

۲- در صورت عدم امکان انجام مراتب مذکور در بند ۱ فوق و همچنین درخصوص پرونده‌های انجمن‌های مذکور که در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می باشند لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مودیان موصوف در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ حتی الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد.

۳- با توجه به اینکه به موجب بندهای ۴ و ۷ بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۲‬ و ردیف‌های ۵ و ۶ ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ عمده منابع درآمدی انجمن‌های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوائز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی‌باشد. لذا لازم است مراقبت‌های حرفه ای لازم در رسیدگی‌های مالیاتی به جرایم موضوع مواد اخیر الذکر انجام پذیرد.

۴- با عنایت به مراتب مندرج در بندهای ۱ و ۳ فوق و در راستای تکریم ارباب رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن‌های علمی مورد نظر لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرایم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ و مواد ۱۹۰ و ۱۹۳ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم مودیان مذکور حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.

از کلیه انجمن های علمی تحت نظارت کمیسیون انجمن های علمی ایران در خواست می گردد ضمن درنظر گرفتن و مطالعه بخشنامه فوق، اقدام به تهیه و ارسال اظهارنامه های مالیاتی خود نمایند.

 

کلید واژه ها: مالیات شورای انجمن های علمی سازمان امور مالیاتی


نظر شما :