تغییر نام انجمن مدیریت فناوری به انجمن مدیریت فناوری و نوآوری

تعداد بازدید:۵۶۲
کمیسیون انجمن های علمی با درخواست تغییر نام انجمن مدیریت فناوری به انجمن مدیریت فناوری و نوآوری موافقت نمود.

کمیسیون انجمن‌های علمی پس از بررسی درخواست تغییر نام انجمن مدیریت فناوری، با تغییر نام به «انجمن مدیریت فناوری و نوآوری» موافقت نمود.

شایان ذکر است که این انجمن در سال ۱۳۸۲ تشکیل شد. از اهداف اصلی این انجمن می‌توان به گسترش، پیشبرد و ارتقای علم، توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص، بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌های مربوط به مدیریت فناوری و نوآوری اشاره کرد.

 


نظر شما :