با تصویب کمیسیون انجمن های علمی انجام گرفت

تغییر نام انجمن هیدرولوژی به انجمن آب شناسی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ | ۱۱:۴۵ انجمن های علمی اخبار
تعداد بازدید:۵۴۸
کمیسیون انجمن های علمی با درخواست تغییر نام انجمن هیدرولوژی به انجمن آب شناسی موافقت نمود.
تغییر نام انجمن هیدرولوژی به انجمن آب شناسی

کمیسیون انجمن های علمی پس از بررسی درخواست تغییر نام انجمن هیدرولوژی، در دی ماه سال ۱۳۹۷، با تغییر نام این انجمن به انجمن آب شناسی موافقت نمود.

شایان ذکر است که این انجمن در سال ۱۳۹۵ از کمیسیون انجمن های علمی مجوز فعالیت دریافت نموده و ایفای نقش محوری برای برقراری همکاری علمی بخشهای مختلف مرتبط با علوم آب ایران، ایجاد رغبت برای نگرش علم محور به منابع آبی کشور، عملیاتی کردن شبکه مجازی آبشناسی کشور به منظور تبادل ایده های نو و اطلاعات مرتبط با آب را از اهداف اصلی خود قرار داده است.


 

 


نظر شما :