گردهمائی بزرگ فعالان مشارکت اجتماعی کشور

تعداد بازدید:۸۱۳
سازمان امور اجتماعی وزارت کشور از انجمن های علمی کشور به منظور شرکت در «گردهمائی بزرگ فعالان مشارکت اجتماعی کشور» دعوت بعمل می آورد.

سازمان امور اجتماعی وزارت کشور به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری «گردهمائی بزرگ فعالان مشارکت اجتماعی کشور» نموده است. این رویداد با هدف ایجاد انسجام در جامعه سازمانهای مردم نهاد و ارتباط سازنده بادستگاههای دولتی مرتبط و نزدیک نمودن پژوهشگران، فناوران و علاقمندان این حوزه برگزار می شود. در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی برگزاری چنین رویدادی در همگرا شدن آحاد جامعه و متخصصین حوزه سازمانهای مردم نهاد کشور، می تواند تاثیرات بسزایی داشته باشد و تهدیدات و چالش های گذشته را به فرصت هایی برای آینده نه چندان دور تبدیل نمایند.

ازکلیه اعضاء فرهیخته انجمن های علمی دعوت می شود جهت حضور در این رویداد، نسبت به ثبت نام در بخش تشکلها و سازمانهای مردم نهاد http://saman97.ir اقدام نموده و حضور خود را به کمیسیون اعلام نمایند.