دکتر عبدالرضا باقری در مراسم تقدیر از مدیران و کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری

لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری

تعداد بازدید:۵۶۵
قائم مقام وزیر علوم در جلسه تشریح برنامه های حوزه معاونت پژوهش و فناوری تاکید بر استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی اشاره شد.
لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری

دکتر عبدالرضا باقری قائم مقام وزیر علوم در نشست " برنامه‌های حوزه معاونت پژوهش و فناوری " که در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۱۶/‏۱۰/‏۹۷‬ برگزار شد، به تشریح اولویت‌های وزارت عتف در سال آتی پرداخت.

در این مراسم که با حضور معاون محترم پژوهش و فناوری، مدیران و کارشناسان آن معاونت برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش آفرینی انجمن‌های علمی در حوزه تولید و ترویج علم، به اهمیت در به کارگیری از ظرفیت‌های انجمن‌های علم ی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی اشاره کردند.

همچنین ایشان یادآور شد که وزارت عتف می‌بایست بر در سال ۱۳۹۸ تمرکز خود را در حوزه سیاستگذاری، نظارت و حمایت از نهادها و سازمان‌ها معطوف سازد و حوزه‌های اجرایی را به نهادهایی نظیر انجمن‌های علمی، پارک‌های علم و فناوری و دانشگاه‌ها بسپارد.

در ابتدای این مراسم، دکتر جلالی به تشریح اهداف، اقدامات و دستاوردهای روز پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی پرداخت. ایشان در این مراسم ضمن خاطر نشان کردن تجربه‌های موفق انجمن‌های علمی در حوزه‌های تصمیم گیری، اجرایی و سیاستگذاری، بر بکارگیری از انجمن‌های علمی در بخش‌های مختلف وزارت عتف تاکید کردند