با تایید کارگروه کمیسیون انجمن های علمی

صدور مجوز فعالیت برای انجمن منظر ایران

تعداد بازدید:۳۷۱
کمیسیون انجمن های علمی با درخواست تاسیس انجمن منظر ایران موافقت نمود
صدور مجوز فعالیت برای انجمن منظر ایران

انجمن منظر ایران که با هدف فعالیت در حوزه‌های مختلف نظیر برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، کشاورزی، هنر، محیط زیست، منابع طبیعی، معماری طی هفته گذشته مجوز فعالیت خود را از کمیسیون انجمن‌های علمی دریافت نمود.
این انجمن که فاقد تشابه با رشته‌های دانشگاهی در ایران می‌باشد چشم انداز فعالیت‌های خود را ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان داخلی و بین المللی و سایر کارشناسانی که در حوزه گرایش‌های مختلف منظر در نظر گرفته است.

کلید واژه ها: صدور مجوز