هم زمان با برگزاری همایش پژوهش ، فناوری و مسئولیت اجتماعی

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی برتر

۲۹ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۹ کمیسیون انجمن های علمی اخبار
تعداد بازدید:۶۰۱
همزمان با برگزاری همایش" پژوهش ، فناوری و مسئولیت اجتماعی"، نمایشگاه دستاوردهای انجمن های علمی برتر در محل همایش دایر خواهد شد.

همزمان با برگزاری همایش" پژوهش ، فناوری و مسئولیت اجتماعی"، کمیسیون انجمن‌های علمی ایران، در نظر دارد به منظور معرفی محصولات و دستاوردهای انجمن های علمی برتر نمایشگاهی را در محل همایش برگزار نماید. لذا از انجمن های گروه A و B دعوت می شود، جهت هماهنگی و ارسال آثار خود به دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی، اقدام نمایند.
شایان ذکر است که چهارشنبه ۲۸ آذر، روز "پژوهش و فناوری و مسئولیت اجتماعی" نامگذاری شده است و طی مراسمی را با حضور مسئولین کشوری و انجمن های علمی، از انجمن های برتر، انجمن های پیشرو در حوزه ترویج علم، فعالیت های ملی و بین الملل تقدیر بعمل خواهد آمد.