اتحادیه انجمن‌های علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۷ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمن
انرژی ایران
برق و الکترونیک ایران
زبان و ادبیات ایرانانجمن زبان و ادبیات فارسی ( با نمایندگی) دکترغلامحسین غلامحسین زاده
گیاه پزشکی ایرانانجمن ویروس شناسی ( با نمایندگی) آقای دکتر محمدرضا رضاپناه
فناوری، نوآوری و تجاری سازیجمعیت توسعه علمی ایران (با نمایندگی) دکتر صدیقه صائمیان
کشاورزی مدرن ایراندکتر بهزاد قره یاضی
زمین شناسی ایراندکتر سروش مدبری
علوم جغرافیایی ایراندکتر سید یحیی صفوی
علوم زیستی ایراندکتر علی اکبر موسوی موحدی
منابع طبیعی و محیط زیستدکتر علی سلاجقه