اتحادیه انجمن‌های علمی

نمایش ۱۱ تا ۱۷ مورد از کل ۱۷ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمن
کشاورزی مدرن ایراندکتر بهزاد قره یاضی
گروه‌های حقوقدکتر محمود عباسی
گیاه پزشکی ایرانانجمن ویروس شناسی ( با نمایندگی) آقای دکتر محمدرضا رضاپناه
گیاهان داروئی ایراندکتر محمدباقر رضایی
مدیریتی ایراندکتر محمدرضا وفائی
منابع طبیعی و محیط زیستدکتر علی سلاجقه
مهندسی و علم مواد ایرانمهندس عبدالمهدی اجلالی