اتحادیه انجمن‌های علمی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۶ مورد.
عنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
علوم زیستی ایراندکتر علی اکبر موسوی موحدی1389/12/23
مدیریتی ایراندکتر محمدرضا وفائی1390/2/20
گیاهان داروئی ایراندکتر محمدباقر رضایی1390/5/18
برق و الکترونیک ایران1390/7/20
گروه‌های حقوقدکتر محمود عباسی1390/7/20
منابع طبیعی و محیط زیستدکتر علی سلاجقه1390/7/20
مهندسی و علم مواد ایرانمهندس عبدالمهدی اجلالی1390/7/20
انرژی ایران1391/2/16
گیاه پزشکی ایرانانجمن ویروس شناسی ( با نمایندگی آقای دکتر محمدرضاپناه)1391/2/16
زیر ساخت و پیشگیری ایمنی ایراندکتر ناصر الهی1392/3/13