هنر

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
عنوان انجمن رتبه انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
پژوهش های هنری ایرانBدکتر بهنام زنگی1388/3/13
فرش ایرانBدکتر حمید کارگر1381/3/22
معماری منظر ایرانFدکتر سید امیر منصوری1391/11/18
معماری و شهرسازی ایرانDدکتر مصطفی بهزادفر1387/3/22
هنر اسلامی ایران‍Cدکتر زهرا رهبرنیا1391/9/8
هنر و طراحی محیطیدکتر فرهنگ مظفر1391/11/18
هنرهای تجسمی ایرانAدکتر پریسا شادقزوینی1388/3/13