علوم‌پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۲ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتدکتر ایرج مهدوی1383/3/25
بیوشیمی فیزیک ایراندکتر علی‌اکبر موسوی موحدی1381/2/11
پپتید ایراندکتر سعید بلالایی1392/3/13
چینه شناسی ایراندکتر جهانبخش دانشیان1393/11/1
دیرینه شناسی ایراندکتر عباس قادری1383/12/12
زمین ساخت و زمین شناسی ساختمانیدکتر محمدمهدی خطیب1392/3/13
زمین شناسی ایراندکتر منصور قربانی1373/5/23
زیست شناسی سلولی ، تکوینی ایراندکتر محمد نبیونی1394/5/28
علوم آناتومی دامپزشکی ایراندکتر جوار صادقی نژاد1393/9/5
مطالعات و تحقیقات مهندسی حیاتدکتر عباس صاحبقدم لطفی1388/12/1