بین رشته ای

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
زیست الگو ایرانآقای دکتر غلامحسین ریاضی1396/8/7
رفاه اجتماعی ایرانآقای رضا صفری شالی1388/4/10
اقتصاد فرهنگ و هنر ایرانآقای نعمت الله اکبری1396/5/11
تحقیقات آزمایشگاهی ایراندکتر احمد آقائی1397/4/3
Aترویج علم ایراندکتر اکرم قدیمی1379/5/24
Dعلوم و مهندسی پلاسمایی ایراندکتر بابک شکری1393/4/9
تازه تاسیسمنظر ایراندکتر بهداد علیزاده1397/8/6
Aایمنی زیستی ایراندکتر بهزاد قره‌یاضی1381/8/8
جمعیت توسعه علمی ایراندکتر جعفر توفیقی داریان1383/11/14
آموزش محیط زیست و توسعه پایدار ایراندکتر جلال ولی الهی1390/10/13