بین رشته ای

نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
بیورزونانسدکتر حمید کشوری (نماینده هیئت موسس)1397/12/05
پارک های علم و فناوری ایراندکترعلی معتمدزادگان1390/5/18
Aپدافند غیر عامل ایراندکتر غلامرضا جلالی فراهانی1388/12/15
Aپروبیوتیک و غذاهای فراسودمند ایراندکتر مریم تاج آبادی ابراهیمی1389/9/28
Fپروتئومیکس ایراندکتر هما حجاران1384/2/31
پویا شناسی سیستم‌ های ایراندکتر علی نقی مشایخی1393/9/5
تاریخ اجتماعی علم و فناوری ایراندکتر یوسف علی اباذری1393/9/5
تحقیقات آزمایشگاهی ایراندکتر احمد آقائی1397/4/3
Aترویج علم ایراندکتر اکرم قدیمی1379/5/24
Bتعالی کسب و کار ایراندکتر منوچهر منطقی1392/3/13