فنی و مهندسی

عنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوزشماره تماسنمابر
احتراق ایراندکتر كيومرث مظاهري بادي1379/12/1782883962 8103223882883962
الكتروشیمی ایراندکتر حسين غريبي1383/8/308288471382884713
الکترومغناطیس مهندسی ایراندكتر فرخ حجت كاشاني1391/2/167322577773225635
الکترونیک قدرت ایراندکتر محمدرضا ذوالقدری1391/2/167322370277240486
انرژی بادی ایراندکتر سيد هاشم اورعي ميرزماني1389/9/2288083379 88581827 8858183788083382
انرژی خورشیدی ایراندكتر اصغر حاج سقطي1373/5/23۸۸۳۷۰۸۳۶88378769
انرژی زمین گرمایی ایراندکتر یونس نوراللهی1392/5/2388094416-
انفورماتیك ایراندکتر اسلام ناظمی1358/8/256641297689788470
آب شناسیدكتر روح ا... فتاحي نافچي1393/10/1038323244303832324430
آزمون‌های غیر مخرب ایران (بازرسی غیرمخرب)مهندس ناصر راستخواه1391/2/168103222502189773150
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.