علوم پایه

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
رديفنام انجمن علميرئيس هیئت مدیره
1آمار ایراندکتر علیرضا نعمت‌اللهی
2ایرانی تحقیق در عملیاتدکتر نظام الدین مهدوی امیری
3بلورشناسی و کانی شناسی ایراندکتر امیرحسین کوهساری
4بیوشیمی- فیزیک ایراندکتر علی‌اکبر موسوی موحدی
5پپتید ایراندکتر سعید بلالایی
6تحلیل پوششی داده هادکتر فرهاد حسین زاده لطفی
7جراحی دامپزشکی ایراندکتر احمدرضا محمدنیا
8چینه شناسی ایراندکتر جهانبخش دانشیان
9حفاظت در برابر اشعه ایراندکتر میرشهرام حسینی پناه
10دیرینه‌شناسی ایراندکتر علیرضا عاشوری