فنی و مهندسی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
رديفنام انجمن علميرئيس هیئت مدیره
1آهن و فولاد ایراندکتر عباس نجفی زاده
2آکوستیک و ارتعاشات ایراندکتر داود یونسیان
3آموزش مهندسی ایراندکتر رضا فرجی دانا
4انرژی بادی ایرانسید هاشم اورعی میرزمانی
5انرژی خورشیدی ایراندکتر اصغر حاج سقطی
6انرژی زمین گرمایی ایراندکتر سهیل پرخیال
7انفورماتیک ایرانمهندس ابراهیم نقیب‌زاده مشایخ
8احتراق ایراندکتر کیومرث مظاهری بادی
9الکتروشیمی ایراندکتر حسین غریبی
10الکترو مغناطیس مهندسی ایراندکتر فرخ حجت کاشانی