علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
تازه تاسیساقتصاد دفاع ایرانآقای دکتر مطلبی (نماینده هئیت موسس)1398/3/5
برنامه ریزی روابط فرهنگی و اجتماعیآقای دکترامیرمحمدحاجی یوسفی1397/10/2
Dفلسفه ملاصدراآیت الله سید محمد خامنه ای1390/10/13
Aاسلام و پیشرفت ایرانحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری1380/11/10
مطالعات نهج البلاغهحجه الاسلام سید حسین (جمال الدین) دین پرور1394/10/16
Dایرانی تاریخ فلسفهحجه الاسلام و المسلمین سید محمد خامنه ای1386/8/6
مطالعات خانواده در ایرانحسن ناصری پور1382/2/20
‍Cعرفان اسلامی ایرانخانم دکتر فاطمه طباطبایی1383/12/12
Aآموزش توسعه و منابع انسانیدکتر اباصلت خراسانی1390/7/20
Bنقد ادبی ایراندکتر ابراهیم خدایار1388/4/10