علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۵ مورد.
رتبهعنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
Bاخلاق زیستی ایراندکتر سید مصطفی محقق داماد1390/5/18
تازه تاسیساخلاق کاربردیدکتر احد فرامرزقراملکی1397/8/6
ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق1389/4/16
ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی1389/2/2
Aاسلام و پیشرفت ایرانحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری1380/11/10
اقتصاد اسلامی ایراندکتر میثم موسایی1381/12/7
Aاقتصاد انرژی ایراندکتر محمدحسین مهدوی عادلی1370/9/20
تازه تاسیساقتصاد آموزشی ایراندکتر اکبر فرجی ارمکی ( نماینده هیئت موسس)1398/3/5
Bاقتصاد توسعه منطقه ای ایراندکتر محمد قربانی1388/12/15
تازه تاسیساقتصاد دفاع ایرانآقای دکتر مطلبی (نماینده هئیت موسس)1398/3/5