علوم انسانی


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۴ مورد.
عنوان انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوزشماره تماس
اخلاق زیستی ایراندکتر سید مصطفی محقق داماد1390/5/1888781036
اخلاق کاربردیدکتر احد فرامرزقراملکی1397/8/6
ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق1389/4/16
ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی1389/2/2
اسلام و پیشرفت ایرانحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری1380/11/1022485642
اقتصاد اسلامی ایراندکتر میثم موسایی1381/12/782883923
اقتصاد انرژی ایراندکتر محمدحسین مهدوی عادلی1370/9/2022262061-3
اقتصاد آموزشی ایراندکتر اکبر فرجی ارمکی ( نماینده هیئت موسس)1398/3/5
اقتصاد توسعه منطقه ای ایراندکتر محمد قربانی1388/12/1505138834205 05118811243
اقتصاد دفاع ایرانآقای دکتر مطلبی (نماینده هئیت موسس)1398/3/5