علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۰ مورد.
عنوان انجمن رتبه انجمننام رئیس هیت مدیره انجمنتاریخ اخذ مجوز
اخلاق زیستی ایرانBدکتر سید مصطفی محقق داماد1390/5/18
اخلاق کاربردیدکتر احد فرامرزقراملکی1397/8/6
ادبیات تطبیقی ایراندکتر بهمن نامور مطلق1389/4/16
ادبیات داستانی ایراندکتر شهلا خلیل اللهی1389/2/2
اسلام و پیشرفت ایرانAحجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن علی اکبری1380/11/10
اقتصاد اسلامی ایراندکتر مرتضی عزتی1381/12/7
اقتصاد انرژی ایرانAدکتر محمدحسین مهدوی عادلی1370/9/20
اقتصاد آموزشی ایراندکتر اکبر فرجی ارمکی ( نماینده هیئت موسس)1398/3/5
اقتصاد توسعه منطقه ای ایرانBدکتر محمد قربانی1388/12/15
اقتصاد دفاع ایرانآقای دکتر مطلبی (نماینده هئیت موسس)1398/3/5