تقویم

۲۲ مرداد

نقش تشکل ها در بهره وری و رونق تولید

۳ شهریور

همایش انرژی تجدیدپذیر ایران

۹ شهریور

دومین همایش راهکارهای توسعه فرهنگی صنعتی

۸ آبان

اولین همایش ملی فرصت‌ها و چالش‌های پیشروی دریای خزر

۲۱ آبان

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب ایران

۶ آذر

نهمین کنفرانس ملّی خلـأ ایران