تقویم

۲۹ بهمن

نهمین کنفرانس ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

۱۰ اردیبهشت

نخستین همایش ملی اخلاق و فرهنگ شهرنشینی

۲۱ خرداد

نهمین کنفرانس سالانه الگوی اسلامی ایرانی