چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

تاریخ برگزاری : ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ انجمن های علمی
چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی ایران

دانشگاه ارومیه با همکاری انجمن شیمی ایران چهارمین کنفرانس شیمی کاربردی انجمن شیمی ایران را در مردادماه سال ۹۸ برگزار خواهد کرد. هدف ازبرگزاری این گردهمایی علمی فراهم نمودن بستری برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی–پژوهشی درحوزه های مختلف شیمی کاربردی و همچنین برقراری ارتباط بیشترعلمی بین پژوهشگران ومتخصصان دانشگاهی ومراکزصنعتی می‌باشد.

ازکلیه اساتید، دانشجویان، پژوهشگران، متخصصین دانشگاهی، مراکز پژوهشی و صنعتی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت کنفرانس مراجعه نمایند.