بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

تاریخ برگزاری : ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ انجمن های علمی
بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران

بیست و پنجمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و یازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران ۱۱-۱۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در دانشگاه شیراز  برگزار خواهد شد.

از کلیه اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران مراکز پژوهشی، آموزشی و متخصصین صنعتی دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://icop.ir/ مراجعه نمایند