دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

تاریخ برگزاری : ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ انجمن های علمی
دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی در تاریخ ۱۵ و ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ و در محل دانشگاه دانشگاه بیرجند و با مشارکت نعدادی از انجمن های علمی برگزار میگردد.

ا ز کلیه اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران مراکز پژوهشی، آموزشی و متخصصین صنعتی دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی https://conf.birjand.ac.ir/AcademicCulture/ مراجعه نمایند