نهمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران و پنجمین نمایشگاه تخصصی نیشکر و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ انجمن های علمی
نهمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران و پنجمین نمایشگاه تخصصی نیشکر و صنایع وابسته

نهمین همایش ملی فناوران نیشکر ایران و پنجمین نمایشگاه تخصصی نیشکر و صنایع وابسته در تاریخ‌های ۱ و ۲ اسفندماه ۱۳۹۷ و در محل دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌گردد.

ا ز کلیه اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران مراکز پژوهشی، آموزشی و متخصصین صنعتی دعوت می‌شود برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://www.irssct.com/fa/?p=6318 مراجعه نمایند