دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

تاریخ برگزاری : ۰۱ اسفند ۱۳۹۷ انجمن های علمی
دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

دومین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ دراسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران با مشارکت سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برگزارمی شود.

ا ز کلیه اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران مراکز پژوهشی، آموزشی و متخصصین صنعتی دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://woodconf.ir/fa مراجعه نمایند