نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

تاریخ برگزاری : ۰۷ اسفند ۱۳۹۷ انجمن های علمی
نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

نوزدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب دراسفند ماه سال ۱۳۹۷ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران باهمکاری دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزارمی شود.

ا ز کلیه اساتید دانشگاه ها، پژوهشگران مراکز پژوهشی، آموزشی و متخصصین صنعتی دعوت می شود برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی http://www.iwnt.com/19conf/index.html مراجعه نمایند