تقویم

۲۵ آذر

اولین همایش ملی آسیب‌شناسی و مداخلات روان‌شناختی و اجتماعی کرونا و پساکرونا

۳ دی

بیست و سومین همایش سالیانه انجمن علمی بین‌المللی بتن