نشست تخصصی چالش ها و راهکارهای گسترش تعاملات بین المللی انجمن‌های علمی