آخرین اخبار

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران برگزار می گردد

هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران برگزار می گردد

دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن زیست شناسی ایران هجدهمین کنگره ملی و ششمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران را از ۴ الی ۷ شهریور ۱۳۹۳ در دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی برگزار می‌کند: