آخرین اخبار

نگرانی انجمن های علمی کشور از سهم پژوهش در بودجه سال ۹۸

نگرانی انجمن های علمی کشور از سهم پژوهش در بودجه سال ۹۸

در پی کاهش سهم پژوهش در بودجه سال ۱۳۹۸، انجمن های علمی ایران به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و تبعات آن برای جامعه علمی کشور پرداختند.
لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری

لزوم استفاده از ظرفیت انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و تصمیم گیری

قائم مقام وزیر علوم در جلسه تشریح برنامه های حوزه معاونت پژوهش و فناوری تاکید بر استفاده از ظرفیت های انجمن های علمی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی اشاره شد.
انجمن های علمی بهترین سرمایه کشور هستند و برای رفع نیازهای کشور باید این ظرفیت فعال گردد

انجمن های علمی بهترین سرمایه کشور هستند و برای رفع نیازهای کشور باید این ظرفیت فعال گردد

رئیس مجلس شورای اسلامی رفع مشکلات موجود ناشی از تحریم ها را در گرو مشارکت دانشگاهیان و انجمن های علمی با بخش تولید دانست.
تجلیل از ۱۴ انجمن برتر در حوزه های تخصصی و مسئولیت اجتماعی

تجلیل از ۱۴ انجمن برتر در حوزه های تخصصی و مسئولیت اجتماعی

در همایش "پژوهش، فناوری و مسئولیت اجتماعی" از انجمن های برتر هر گروه تخصصی و همچنین انجمن های علمی در حوزه مسئولیت اجتماعی تقدیر بعمل آمد.